nso ateiviai

Ateiviai. Tikroji istorija

Dženė Rendels (Jenny Randles) - profesionali ufologė, beveik dvidešimt metų tirianti nesuskaičiuojamą daugybę keistų atsitikimų keturiuose žemynuose. Ji atstovauja D. Britanijai prestižiškiausioje Amerikos NSO tyrinėtojų grupėje -- daktaro Dž, Aleno Haineko NSO studijų centre.

Daugiamatis pasaulis

  Neįtikėtini reiškiniai tokie dažni, jog kai kam peršasi mintis, kad už viso šito slypi protingų būtybių veikla. Tačiau kaip tuomet paaiškinti tai, kad susitikimai vyksta jau seniai, o kiekvienos epochos kultūri­niai ateivių įvaizdžiai skiriasi (pagrindinis jų įvaizdis senaisiais lai­kais buvo nykštukai, o dabar — maži žali žmogeliai)?

Paimti bandymams

   Naftininkas Karlas Higdonas (Carl Higdon) buvo keturiasdešimt vie­nerių metų, kai susitiko su ateiviais.

Vėlų 1974 metų spalio 25-osios vakarą jis medžiojo Vajomingo (Wyoming) valstijos Medicine Bow nacionaliniame parke netoli Roulinso (Rawlins). Tą dieną buvo nutaręs padirbėti, bet viskas ap­sivertė aukštyn kojomis, nes neatvyko jo porininkas. Eidamas per mišką, per šūvio nuotolį pamatė penkis briedžius. Štai tada ir prasi­dėjo labai keisti įvykiai.

Pagrindinė priežastis?

     Tikintiems tuo, kad kontaktai su ateiviais iš tikrųjų vyksta, pagrin­dinis tikslas — atrasti tą svarbiausią tikrąjį įvykį; apie tai buvo tiek daug kalbama, kad pagaliau pasaulį pavyko įtikinti, jog nežemiškos būtybės iš tikrųjų nusileido.

Ateivių implantantai

   Nors NSO dažnai būdavo paprasčiausiai pastebėti ir tik retkarčiais įvykdavo kontaktai su ateiviais, su pagrobimais tai nesusiję. Kiek man žinoma, dar niekas negrįžo iš NSO su kokiu nors daiktu, kurį būtų iš ten pasiėmęs. Todėl galima daryti prielaidą, kad tie įvykiai yra ne realūs, o įsivaizduojami.

1992-ieji. Skrituliai

   Nesimato jokių požymių, kad ateiviai baigtų grobti žmones. Šis reiš­kinys jau tapo tarptautinis ir toliau plinta.

Mažos, plikagalvės būtybės buvo svarbiausias JAV ufologijos tyrinėjimų objektas dvidešimt metų, nors kitose šalyse jų pasitaiky­davo daug mažiau (žr. 77 psl). Tačiau po Hopkinso publikacijų ir Stryberio knygų šis Įvaizdis paplito tarp milijonų žmonių ir tokie įvykiai prasidėjo visur, be to, jų ėmė vis daugėti.