3 dalis. Ateiviai visame pasaulyje

  Gali kilti įtarimas, kad visi šie kontaktai su ateiviais — tai šiuolai­kinė psichozė, prasidėjusi po pirmųjų įvykių ir bėgant laikui vis plačiau sklindanti ir didėjanti. Galbūt tai tam tikra vizijų arba haliu­cinacijų forma. Be abejo, yra ir kita nuomonė — kad Žemę aplanko trijų arba keturių tipų ateiviai.

Jeigu pastarąją nuomonę vertinsime rimtai, tai turėsime pripa­žinti, jog ši problema pasaulinė. Tokie įvykiai vyksta ne vien Vakarų Europoje arba JAV, nors kai kurie iš jūsų gal taip galvojate.

O dabar apžvelgsime, kas mūsų pasaulyje vyko, ir pažiūrėsime, ką galime pasakyti apie šias prielaidas.