4 dalis. Kaip jie atrodo

   O dabar padarysime trumpą pertrauką ir remdamiesi duomenimis pamėginsime pavaizduoti šešis pagrindinius ateivių tipus. Aš čia neį­traukiau beveik kaip žmonės atrodančių ir dažniausiai barzdotų bū­tybių, kurios, turimais duomenimis, sudaro maždaug 10 procentų ateivių.

Iš karto pabrėžiu, jog tai nereiškia, kad kuri nors iš šių būtybių realiai egzistuoja. Tai tik pranešimais pagrįsti svarstymai. Dabar pa­saulyje gerai ištirta maždaug 4000 pranešimų apie kontaktus su atei­viais. Apie 92 procentai visų įvykių — tai susitikimai su šių septy­nių tipų būtybėmis.