6 dalis. Kodėl jie čia?

   Mes apžvelgėme argumentus, kontrargumentus ir įrodymus (tokius, kokie buvo pateikti), kad kontaktai su ateiviais yra realūs. Dabar vertėtų pamąstyti, kokia šių keistų vizitų prasmė.

Aš manau, kad formuluodami tokį klausimą tarsi teigiame, jog „jie" iš tikrųjų egzistuoja. Tačiau atsižvelgdami į šios knygos dalies tikslus neatmesime ir tokios prielaidos, kartu nepamiršdami, kad yra rimtų tai paneigiančių įrodymų.

Tai, ką aš pasakoju, yra tik apmąstymai apie įvykusias istorijas, o ne absoliuti tiesa. Jūs patys turite viską įvertinti. Ar tai iš tiesų tikri įvykiai, iki šiol lieka ginčytinas klausimas.

Tačiau kalbėdami apie tolimesnius įvykius apibendrinsime pa­grindines priežastis, kurias pateikė ateiviai dėl savo kelionių į Žemę. Kaip jūs beįvertintumėte šiuos pranešimus — kaip faktus, kaip pra­simanymus, išmonę, ar kai ką iki šiol neįmanomą, — bet tai, ką per šimtus kontaktų pasakė ateiviai, vis dėlto įdomu. Ar jie visi kalba ta pačia kalba, ar jų motyvai panašūs? Ar jie pateikė ko nors naujo apie mokslą, filosofiją, ar pavyko iš jų gauti naujų žinių, kurios padėtų pažinti Visatą?

Pamatysim.