Ancient Aliens (2010)

Ar įmanoma, kad protingos gyvybės formos aplankė Žemę prieš tūkstančius metų, 

atnešdamos technologijas, kardinaliai pakoregavusias žmonijos istorija ir raidą?

Pirma dalis:

 

Antra dalis:

 

Trečia dalis: