Antžmogiai?

    Pastebėta, kad daugelis žmonių, teigusių, jog bendravo su ateiviais, minėjo ir kitokius išgyvenimus (pavyzdžiui, regėjo dvasias, buvo išėję iš savo kūno ir pan.). Iš to kai kas daro išvadą, kad kontaktai su ateiviais paprasčiausiai gali būti ypatingų to žmogaus savybių išraiška.

Kai kuriais atvejais žmonės gali „persijungti" į tariamus ankstes­nius gyvenimus ir stebinančiai smulkiai papasakoti, ką tada jaučia, tarpininkai tuomet „išpeša" žinių iš mirusiųjų. Štai taip daugybės liudininkų būsena pakinta ir jie kažkaip „bendrauja" su kitomis pro­tingomis būtybėmis.

Pripažindami, jog tokie neįtikėtini reiškiniai egzistuoja ir juos reikia tyrinėti, nebūtinai turime tikėti, kad ankstesni gyvenimai yra realūs arba mirusieji iš tikrųjų gyvi. Tą patį galima pasakyti ir apie kontaktus su ateiviais. Gali įvykti tikras kontaktas sąmonėje, bet gali būti ir tokių ypatingų atvejų, kai pačios smegenys iššifruoja infor­maciją. Tvirtai galima pasakyti, kad šie neįprasti sąmonėje vykstan­tys išgyvenimai yra vizijos, o ne tikri įvykiai. Tik štai sunkiau nu­statyti, kas sukelia tas vizijas arba bendravimą.

Kai kurie duomenys šią prielaidą patvirtina. Tokie susitikimai pakeičia liudininko sąmonę. Tai vadinama Ozo veiksniu, pasireiš­kiančiu įvykiui prasidedant. Jeigu tai būtų neįprasti įvykiai, vykstan­tys ne liudininko sąmonėje, juos turėtų matyti kiti stebėtojai, bet kol kas beveik neteko girdėti, jog taip būtų atsitikę. Daugelis liudininkų sako, kad kontaktai vyko „telepatiškai", be to, taip atsitinka dar ir tada, kai protas veikia „kitu ritmu", pavyzdžiui, naktį gulint lovoje arba važiuojant tuščiu keliu.

Konektikuto (Connecticut) universiteto psichologijos daktaras Kenetas Ringas yra vienas iš tų, kurie įžvelgia panašumą tarp kon­taktų su ateiviais ir artėjančios mirties pojūčio (kai žmonės mato ryškią šviesą ir išmintingas būtybes, bet supranta tai ne kaip susiti­kimą su NSO ir nežemiškomis būtybėmis, o kaip koridorių tarp gy­venimo ir mirties). Jis mano, jog šios dvi būsenos gali būti tarsi antžmogiškos sąmonės atspindžiai. Tokia sąmone pasižymi nedau­gelis žmonių. Jie yra tarsi šaukliai evoliucinio kitimo, rodančio nau­jų žmonių atsiradimą. Iš tikrųjų dauguma kontaktų su ateiviais liu­dininkų yra tarsi atsilikusių tautų šamanai.