Daugiamatis pasaulis

  Neįtikėtini reiškiniai tokie dažni, jog kai kam peršasi mintis, kad už viso šito slypi protingų būtybių veikla. Tačiau kaip tuomet paaiškinti tai, kad susitikimai vyksta jau seniai, o kiekvienos epochos kultūri­niai ateivių įvaizdžiai skiriasi (pagrindinis jų įvaizdis senaisiais lai­kais buvo nykštukai, o dabar — maži žali žmogeliai)?

Galbūt visi šie įvykiai, nutikdavę per ilgą žmonijos istoriją, — tai atspindys kontaktų su išdykusių būtybių rūšimi, gyvenančia kartu su mumis Žemėje ir mėgstančia apsimetinėti ateiviais. Tačiau šie samprotavimai ne daugiau pagrįsti negu praėjusio amžiaus mokslo apie fėjas arba protingų dirižablių išradėjų koncepcija.

Atkreipkite dėmesį — būtybės per kontaktus dažnai nusišneka. Atvyksta jos iš absurdiškų vietų, pliauškia kažkokias nesąmones, pavyzdžiui, kalba apie šviesmetį ne kaip apie atstumą, o kaip apie laiką. Galima pamanyti, kad plepa jos šitaip tyčia, tarsi norėdamos pralinksminti arba sugluminti. Atrodo, kad šios būtybės tikrai neže­miškos, nors iš tikrųjų gali būti visai kitaip.

Mes neturime kaip nustatyti, ar atsiliepia žmonėms spėjamosios rūšys, gyvenančios kartu su mumis, protaujančios, kalbančios, jau­čiančios, net pasiaukojančios ir sukūrusios organizuotą bendruome­nę. Iš tikrųjų yra bent jau viena tokia protingų būtybių rūšis. Tai delfinai.

Jeigu mes negalime suprasti delfinų bendruomenės, bet žinome, kad ji yra, tai kaip tuomet jie gali su mumis bendrauti? Delfinai gyvena kitame „pasaulyje" —jūrose — ir turbūt beveik nežino, kad sausumoje yra nuostabi dvikojų būtybių civilizacija. Tos būtybės stato namus ir sukūrė stebuklingą technologiją. O mes tik labai retai bendraujame su delfinais. Tik tada, kai iš savo aplinkos atsiduriame jų aplinkoje.

Lygiai taip pat gali būti ir su kitomis protingų būtybių rūšimis, gyvenančiomis kartu su mumis Žemėje. Ar nors retkarčiais mes ga­lime sužinoti, kad pas mus įsibrovė paslaptinga protingų būtybių rūšis iš šalies, kurios mes negalime pasiekti (išskyrus tuos atvejus, kai jos pačios pasiima mus pas save)? Šie spėjami mūsų tėvynainiai gali gyvuoti dar neištirtame kitų matmenų pasaulyje. Mokslininkai tik dabar ima suvokti, jog tai įmanoma. Šie pasauliai gali egzistuoti aplink mus visą laiką (tai priklauso nuo mūsų vis išsamesnių fizikos žinių apie erdvę ir laiką). Ar šios būtybės žiūri į mus taip, kaip mes į delfinus?