Dovanos iš žvaigždžių

    Per vieną iš pirmųjų pagrobimų Betė Hil mėgino išsinešti knygą iš NSO, šitaip norėdama įrodyti, kad iš tikrųjų buvo keistame laive. Jai to padaryti neleido, bet jeigu tikėtume tuo, kas sakoma, tai tūkstan­čiai žmonių buvo susitikę su ateiviais, o daugelis iš jų kokią valandą ar net ilgiau yra išbuvę viduje objektų, kuriuos sukūrė toli mus pralenkusi civilizacija. Galbūt kam nors kur nors jau pavyko nu­stverti kokį daiktą, kuris galėtų būti akivaizdus įrodymas.

Yra daug atvejų, kai nusileidimo vietose liko išdegusių plotų, duobių ir net pakito augalų ląstelių cheminė sudėtis. Tačiau tai tik kažkokios energijos, o ne protingų ateivių poveikis. Mums reikia tikrų įrodymų, pavyzdžiui, nuotraukų, kurios liudytų neabejotinus kontaktus su ateiviais. Ar jie vyksta?