Gimęs iš ledo. Skandinavai

    ODINAS - VISŲ DIEVŲ TĖVAS. Tai seniausias ir galingiausias skandinavų dievas. Per amžių amžius valdė jis visatą. Jis sukūrė dangų ir žemę, sukūrė žmogų ir davė jam sielą. Tačiau net visų dievų tėvas nebuvo pats pirmas. Paklausykim!
Iš pradžių nebuvo nei žemės, nei jūros, nei dangaus. Tik Ginungagapo tuštuma laukė, kol bus užpildyta. Pietuose radosi ugnies kraštas Muspelis, o šiaurėje - ledo karalystė Niflheimas. Siautė šėlo ugnis ir ledas tuštumoje, kol nebūties viduryje atšilo oras. Ten, kur šiltas Muspelio oras susidūrė su šaltu Niflheimo oru, ledas ištirpo. Iš lašų susidarė piktas milžinas, vardu Imis.

Miegodamas Imis pradėjo prakaituoti. Iš jo kairiosios pažasties išdygo milžinas ir milžinė, o iš jo kojų išlindo dar vienas galiūnas. Tai buvo pirmieji šerkšno milžinai, visi išaugę iš Imio.
Paskui iš tirpstančio ledo radosi karvė, vardu Audhumla. Iš jos tešmenų tekėjo keturios pieno upės ir maitino Imj. Pati Audhumla mito ledu. Ji lyžčiojo sūrius ledo luitus ir baigiantis pirmai dienai prilaižė plaukus. Antrąjį vakarą jau kyšojo visa galva, o trečiąjį pasirodė ir visas žmogus, vardu Būris. Tai buvo stiprus ir gražus vyras. Jis turėjo sūnų Borą, kuris vedė Bestlą, šerkšno milžino dukterį. Juodu susilaukė trijų sūnų: Odino, Vilio ir Vė.

Odinas ir jo broliai nekentė žiauraus šerkšno milžino Imio, todėl jį nužudė. Iš nužudytojo ištekėjo tiek daug kraujo, kad jame nuskendo visi šerkšno milžinai, tik Bergelmis ir jo žmona išsigelbėjo, pabėgdami valtele iš tuščiavidurio medžio kamieno.
Iš Imio kūno Odinas ir jo broliai padarė žemę, iš jo sutrupintų kaulų ir dantų - uolas ir akmenis. Iš milžino kraujo jie sukūrė upes ir ežerus, o žemę apjuosė kraujo vandenynu.
Imio kaukolę dievai įtaisė danguje. Keturiuose kampuose ją saugo keturi nykštukai - Rytai, Vakarai, Šiaurė ir Pietūs. Saulę, mėnulį ir žvaigždes jie padarė aukštai dangun nusviedę Muspelio ugnies kibirkštis. O iš Imio smegenų broliai išraitė debesis.

Žemę dievai sukūrė apskritą. Jos pakraščius skalavo didinga jūra. Milžinams dievai atidavė Utgardą, kur šie pasistatė tvirtovę, o patys jkūrė Asgardo karalystę, kurią nuo milžinų saugojo sutvirtinimai iš Imio antakių.
Vaikštinėdami pajūriu, Odinas ir jo broliai aptiko du stuobrius. Odinas įpūtė jiems gyvybę, Vilis suteikė jiems protą ir jausmus, o Vė apdovanojo juos klausa ir regėjimu. Taip atsirado pirmasis *
vyras Askas ir pirmoji moteris Embla, o Midgardas tapo jų namais. Iš jų kilo visa žmonija. Po Midgardu yra ledinė mirties karalystė, Niflheimas. Virš jo - dievų buveinė Asgardas, kur Odinas sėdi savo soste ir prižiūri visus pasaulius. Asgardą ir Midgardą jungia vaivorykštės tiltas Bifrostas.
Visų karalysčių viduryje auga didysis uosis Igdrasilis, kurio šakos dengia pasaulį, o šaknys jį laiko.