Neūžaugos

   Šie padarai daug kuo panašūs į goblinus ir net gali būti laikomi jų atmaina. Svarbiausias skiriamasis bruožas tas, kad goblinų ausys labai atsikišusios, jie patys žalsvi (tai termino „maži žali žmogučiai" vienas iš kilmės variantų), o neūžaugos labai tamsūs ir plaukuoti.

Šie padarai sudaro maždaug 5 procentus visų regėtų būtybių. Itin dažnai jie pasirodydavo šeštojo dešimtmečio pradžioje Pietų Ameri­koje; bet ir Europoje (ypač Prancūzijoje) iki 1954 metų apie juos buvo keletas pranešimų. Po to jie sutinkami labai retai.

Vienas iš naujausių įvykių — pagrobimas, įvykęs 1974 metų spalio mėnesį Evlio (Aveley) mieste, Anglijoje, Esekso grafystėje. Pagrindiniai grobikai iš NSO buvo šiauriečių tipo ateiviai, bet me­dicininius tyrimus atliko keletas mažų bjaurių padarų, gana panašių į plaukuotus neūžaugas, dažnai regėtus prieš dvidešimt metų. Šiuo atveju tai pasirodė esą biologiniai robotai (arba androidai). Keletui juos regėjusių liudininkų buvo paaiškinta, jog tai genetiškai išvesta rūšis pusiau protingų gyvūnų, atliekančių monotoniškus darbus.

Ne kartą buvo aiškinta ir tai, kad jų prigimtis lieka gyvuliška, todėl tie gyvūnai dažnai elgiasi agresyviai ir linkę puldinėti. Ne­ūžaugos labiau susiję su NSO negu su goblinais, bet retai kam teko matyti, kad jie ką nors tvarkytų ar prižiūrėtų.

Negalima nekreipti dėmesio ir į sąsajas su neūžaugomis iš liau­dies kūrybos, bet per paskutiniuosius keturiasdešimt metų gauta per mažai duomenų, kad galėtume daryti kokias nors konkretesnes iš­vadas.

Šiame dešimtmetyje įvyko dar keletas įvykių (ypač neįprasti jie buvo JAV). Tada buvo pastebėtos kitokios, iki tol nematytos gyvu­liškos būtybės, kurių oda, pasak liudininkų, panaši į roplių.

Atrodo, kad šie padarai padarė žmonėms nemažą įspūdį. Apie tai galime spręsti iš to, kad buvo sukurta televizijos drama „V" ir trys populiaraus mokslinės fantastikos filmo „Svetimas" serijos. Nors kai kurie amerikiečių ufologai labai rimtai tiki, jog egzistuoja tokios būtybės — ropliai, bet aš manau, jog kalbėti apie juos bus galima tik tada, kai tai bus tiksliai įrodyta.