Pirmieji daiktai. Egiptiečiai

LAIKO AUŠROJE iš savęs gimė dievas Ra. Jausdamasis vienišas, spjovė dievas, ir iš jo seilių atsirado oras Su ir drėgmė Tefnuta. Iš jų santuokos gimė Gebąs, žemės dievas, ir Nuta, dangaus deivė. Iš Ra ašarų kilo pirmieji žmonės. Vėliau jis numezgė kalnus, sukūrė paukščius ir žvėris, dangų ir žemę.

Kiekvieną rytą Ra pateka ir keliauja savo valtimi Sektet dangaus skliautu. Nakčia Nuta jį praryja, o rytą vėl pagimdo. Slibinas Apepas yra dievo priešas, gimęs iš Didžiosios Motinos Neitos seilių. Kiekvieną naktį Ra grumiasi su Apepu, chaoso slibinu.

Kai kas mano, kad vieną dieną Apepas gali nugalėti Ra ir jį praryti ir tuomet ateis pasaulio pabaiga.

Kiti sako, jog Ra taip susens ir pavargs, kad pamirš kas esąs. Ir visa, ką jis sukūrė, virs nieku. O tada galbūt Ra ir vėl pats save pagimdys.

KŪRĖJAS
Ra (arba Re), saulės dievas, senovės Egipte Naujosios karalystės laikotarpiu (1560-1070 m. pr. Kr.) buvo pats svarbiausias dievas. Kartais buvo tapatinamas su Amonu Ra, vadinamu „paslėptuoju" dievu dėl paslaptingos prigimties. Taip pat buvo manoma, kad Ra sukūrė visatą.