Pirmos dalies apibendrinimas

  Kaip matote, iš pradžių pranešimai apie ateivius buvo labai paprasti, bet paskui darėsi vis painesni. Per antrą šio amžiaus pusę susitikimų su ateiviais daug kartų padaugėjo. Mes detaliau apžvelgsime ateivių veiklą ir jų elgesio motyvus, kalbėdami apie šiuos tariamus kontaktus, ir panagrinėsime, kuo tie visame pasaulyje vykę kontaktai pana­šūs ir kuo skiriasi. Tačiau iš karto turėtų būti aišku, kad nė vienas atvejis atskirai nėra galutinis įrodymas. Jie visi tam tikru mastu pri­klauso nuo įvykių, kurie dabar visur išsamiai aptarinėjami.

Pagal paskutiniuosius Budo Hopkinso mokslo darbus, tokie įvy­kiai, kaip Vengrijoje 1992 metais nutikęs pagrobimas, atspindi pa­plitusį prototipinį įvaizdį. Pagrobtosios moterys keletą metų sakyda­vo, kad iš jų buvo paimti kiaušinėlių mėginiai. Tačiau dabar vyrauja nauja kryptis: pasak moterų, pagrobėjai joms pasakę, jog kiaušinė­liai reikalingi genetiniams eksperimentams — hibridinių kūdikių kū­rimui. Užsimezgęs vaisius per pagrobimą implantuojamas atgal į gimdą ir po to bebaigiantis bręsti kažkaip išimamas per kitą pagro­bimą. Kai kurios moterys net teigė mačiusios ateivių ir žmonių hib­ridus (matyt, jie gimė ten, pas ateivius).

Kai kurie JAV ufologai mano, jog žmonės grobiami būtent dėl to, kad ateiviai vykdo hibridų kūrimo programą, todėl nuo 1957 metų imami mėginiai ir grobimai turi prasmę. Skeptiškiau nusitei­kusiems žmonėms tai yra pavyzdys, kaip vienas įvykis išpučiamas ir padauginamas (pavyzdžiui, populiarioje knygoje arba televizijos fil­me); o kiti liudininkai panašius įvykius jau aprašys taip, kad jie atitiktų tą šabloną. Šie įvykiai nebūtinai turi būti sąmoningi prasi­manymai. Juos gali sąlygoti koks nors procesas, nulėmęs žmonių domėjimąsi grobimais, o šis savo ruožtu skatina grobimus rutuliotis toliau. Tačiau jeigu ufologai mano, kad tai tikras faktas, ir šie įvy­kiai pasiekė paskutinę fazę, tai neišvengiamai jų turės būti daugiau, o tai patvirtins nustatytą pavyzdį.

Yra šiokių tokių šio proceso įrodymų. Po to, kai Stryberis aprašė susitikimą su ateiviais, kurie kvepėjo cinamonu, buvo užregistruota dar keletas tokių atvejų. Ar vėlesni įvykiai įrodo, kad tokių ateivių iš tikrųjų yra, ar tai patvirtina kitą nežinomą, bet jau egzistuojantį šabloną? Tiesos mes nežinome. Tačiau pagaliau suvokėme, kad tu­rime šito paklausti.