Psichikos paslaptis

    Vadinamajai „psichosocialinei" hipotezei Europoje daug kas prita­ria, o Jungtinėse Valstijose tyrinėtojai iš jos šaiposi. Ji daug geriau atspindi naujausius ufologijos duomenis negu „išmonės" koncepci­ja, bet „nukenčia" nuo šios teorijos keliamų problemų.

Manoma, kad tada, kai liudininką veikia kažkokia vidinė paska­ta, jo sąmonė pati kuria vadinamąsias psichines dramas, virstančias sapnais. Štai šie sapnai ir laikomi išgyvenimais.

Visų mūsų sapnai atsiranda panašiai. Kai sąmonė pakitusi (taip įvyksta miegant), įspūdžiai susimaišo ir susiformuoja vaizdiniai, at­spindintys mums svarbius dalykus. Kai kada sapnai būna labai ryš­kus, tai vadinamieji „aiškūs sapnai". Žmogus sapnuodamas supran­ta, jog tai sapnai, ir net gali iki tam tikros ribos juos kontroliuoti.

Viena iš prielaidų teigia, kad kontaktai su ateiviais panašūs į aiškius sapnus, tik žmogus tuomet nemiega, t. y. liudininko sąmonė tada dar būna pakitusi, arba, vartojant tikslesnius terminus, daugiau „prabudusi" negu „mieganti". Šią būseną sukelia vidinė įtampa (bu­vo siūlomos ir tyrinėjamos įvairiausios jos priežastys, kaip antai branduolinio karo baimė, vaikystėje patirtos skriaudos ir net visiškai šalutiniai dalykai).

Nežinia, kodėl tai atrodo kaip kontaktai su ateiviais, o ne, tar­kim, stebuklingas skrydis į negyvenamą salą; nors gali būti ir taip, jog ateiviai yra tik sumodernintos senosios fėjos ir kitos dvasios.

Kai kurie psichologai atkreipė dėmesį, jog tarp somnambulizmo (vaikščiojimo miegant) ir narkolepsijos (kai žmogus, dažnai pats to nežinodamas, „prabusdamas" trumpai netenka sąmonės) yra ryšys. Manoma, kad žmonės, linkę į šias negalias, išvydę NSO gali netekti sąmonės (galbūt tai lemia šios slaptos būsenos sukelta įtampa). Tuo­met jie „sapnuos" tai, kas prieš netenkant sąmonės jiems atrodė svarbu. Jeigu paskutinės jų mintys buvo apie NSO, tai sapnuoti jie gali kontaktą su ateiviais. Šis sapnas tarsi „išplečia" suvokimą to, kas turėjo vėliau nutikti.

Tačiau ir vėl nėra jokių bandymais pagrįstų duomenų, kad būtų galima patvirtinti šią teoriją.