Ramybės neduodanti paslaptis

   Daugelis NSO tyrinėtojų mano, kad beveik 95 procentai pranešimų apie įvairiausius neįtikėtinus reiškinius — tai apsirikimai, neatpa­žintais skraidančiais objektais palaikius paprasčiausius žemiškus daiktus (pavyzdžiui, lėktuvus, oro balionus, žvaigždes ir pan.) arba dar gerai neištirtus atmosferinius reiškinius.

Rengiant vis daugiau tyrimo programų, nuolat atskleidžiama, kad daugelį neįtikėtinų reiškinių galima paaiškinti natūraliomis priežas­timis. Juos sukelia sūkuriai, elektriniai procesai, atsirandantys dide­lio slėgio uolų sangulose, ir mikrobangos, nuo kurių susidaro plūdu­riuojantys švytintys kamuoliai. Žmonės juos palaiko ateivių skraidy­mo aparatais, o tiksliau — „neatpažintais skraidančiais objektais", t.y. NSO. Dabar išskirti bent du, o gal ir daugiau vadinamųjų NAR (nenustatytų atmosferinių reiškinių). Vis daugiau tyrinėtojų mano, jog būtent jie ir gali būti apsirikimo priežastis. Mokslininkai Brita­nijoje, Jungtinėse Valstijose ir Japonijoje atliko daugybę sėkmin­gų bandymų ir laboratorijose sukūrė geofizinių „Žemės šviesų" ir įelektrintų „plazmos sūkurių".

Tačiau tai dar ne viskas. Neurofiziologų atlikti tyrimai rodo, kad tam tikri energijos spinduliavimai gali dirginti smegenų žievę ir su­kelti realistines haliucinacijas net šia negalia nesiskundžiantiems žmonėms.

Taip pat manoma, kad tokios haliucinacijos gali atsirasti susidū­rus su NAR (kurį liudininkai dabar turėtų laikyti NSO ir priklauso­mai nuo situacijos galbūt ateivių skraidančiu aparatu). Taip atsitinka atsidūrus spinduliuojančios energijos sraute. Pasekmės turėtų būti fizinio pobūdžio (pagal bandymo rezultatus gana panašios į tai, ką liudininkai sakosi patyrę per kontaktus su ateiviais), be to, prisidės haliucinacijos. Kai liudininkas, susidūręs su tikru neįtikėtinu reiški­niu, patenka į stresinę situaciją, jam gali prasidėti kontakto su atei­viais haliucinacijos, ir, žinoma, tuomet liudininko psichologinio tes­to rezultatai bus teigiami (pavyzdžiui, melo detektorius rodys, jog liudininkas sako tiesą), nes tas neįtikėtinas reiškinys buvo tikras.

Bet būna ir kitaip — pavyzdžiui, 1980 metais Todmordene, toje vietoje, kur įvyko artimiausias kontaktas ir jame dalyvavęs žmogus buvo pagrobtas, kiti liudininkai sakė matę tik „šviesas".

Tai tikriausiai ir buvo NAR.