Robotai

  Šie padarai įprasti mokslinės fantastikos kūriniuose, bet šiaip sutin­kami retai (5 procentai visų įvykių). Kažin ar kada nors jie buvo pasirodę vieni, nes beveik visada šalia būdavo kitos būtybės, daž­niausiai pilkieji ar šiauriečių tipo humanoidai.

Atrodo, kad robotai yra tik tarnai. Ne vieną kartą jie buvo pava­dinti „taisymo įrankiais" (kai kurie liudininkai mano, kad jiems taip buvo pasakyta).

Jie dažnai dalyvauja atliekant pagrobtų žmonių medicininius ty­rimus. Todmordene pagrobus Alaną Godfrį irgi neapsieita be robotų, tik juos prižiūrėjo normalaus ūgio barzdota būtybė. Jie dalyvavo tiriant liudininką Telforde, Šropšyro (Shropshire) grafystėje, o tame pačiame NSO buvo ir šiauriečių tipo ateivių, ir pilkųjų.

Keletą kartų žmonės robotus matė lauke. Atrodė, kad jie ieško „pavyzdžių", kuriuos galėtų nugabenti į objektą. Tikrieji grobikai tokiais atvejais iš NSO neišeina.

Liudininkai, regėję robotus iš arti, sako, kad jų paviršius lygus ir spindintis, bet reikia būti pastabiam, kad suprastum, jog jie yra me­taliniai. Būna mažų robotų, bet pasitaiko ir didžiulių. Atitinkamai skiriasi jų forma. Kai kurie robotai veikia tyliai, kai kurie — triukš­mingai. Tik jų visų tikslas toks pat.