Žemės rojus. Iranėnai

IŠ PRADŽIŲ IŠMINTINGASIS VIEŠPATS Ahūra Mazda gyveno šviesoje, jo dvynys brolis Angra Mainjus, žinomas Arimano vardu, karaliavo tamsoje. Juos tik oras teskyrė.
Kai Ahūra Mazda sukūrė laiką, pasaulis pradėjo suktis. Tuomet viešpats atnešė saulėtas dienas, o danguje pažėrė žvaigždes. Mėnuliui skyrė tai pilnėti, tai dilti, o lakųjį žaibą ir triukšmingąjį perkūną pakinkė kartu su vėju ir debesimis. Vėliau jis sukūrė Sveiką Protą, kuris skatina žmogų ir visą kūriniją skleisti gėrį. Meilė yra jo dukra.
Netrukus demonų lydimas apsilankė Arimanas, persiutęs ir įtūžęs. Ahūra Mazda brolį pasitiko taikiais žodžiais, tačiau Arimanas atstūmė jam ištiestą ranką. Taigi išsiuntė Ahūra Mazda brolį atgal į tamsos bedugnę, iš kur šis atėjo, tardamas:
- Mūsų mintys, mokymai ir planai skiriasi. Skiriasi mūsų tikėjimas, žodžiai ir sielos.
Vėliau iš šviesos Ahūra Mazda sukūrė pirmąjį žmogų, Gajomartą. Tris tūkstantmečius Gajomartas nei judėjo, nei kalbėjo, tik stovėjo sustingęs, kupinas pasigėrėjimo ir žavėjosi kūrėjo išmintimi bei jo sukurto žemiškojo rojaus tobulumu. Paskui Gajomartas tapo pirmuoju žyniu ir prižiūrėjo ugnį, Ahūros Mazdos ženklą.
Arimanas, malda ištremtas į visišką tamsą, įnirtingai puolė kūriniją.
Spjaudydamasis ugnimi, jis įsilaužė pro dangaus žydrynę. Ketindamas sunaikinti pasaulį, užleido geismą, badą, ligas, skausmą ir net mirtį. Jis naikino viską, prie ko prisiliesdavo, naikino ir džiūgavo:
- Aš nugalėjau, - švokštė jis. - Aš užteršiau pasaulį purvu ir tamsa, paverčiau jį savo tvirtove. Užleidau sausrą, kad žūtų visi augalai, ir apnuodijau Gajomartą, kad mirtų.

Ahūra Mazda suprato, kad saugiau Arimaną sukaustyti grandinėmis nei leisti jam laisvam bastytis, todėl, apribojęs laiką, sugavo brolį į kūrinijos spąstus. Arimanas, nirtulingai veržęsis į pasaulį, dabar beprotiškai blaškėsi norėdamas iš jo ištrūkti, tačiau veltui. Taigi liko jis žemėje, sėdamas pikta, kol pasibaigs laikas. O Ahūra Mazda pasiuntė gausų lietų, kad baigtųsi Arimano
sausra. Sis lietus iš Gajomarto sėklos išaugino pirmąją žmonių porą, Mašiją ir Mašijoi, iš kurių mes visi kilome.
Iš pradžių už kūrinijos grožį ir dosnumą Mašijas su Mašijoi dėkojo Ahūrai Mazdai, bet vėliau jie susipainiojo ir pradėjo melstis Arimanui, net dėkoti jam, kad juos sukūrė. Mat Ahūra Mazda leido vyrams ir moterims laisva valia pasirinkti tarp gėrio ir blogio.
Visi žmonės gimsta geri ir žemė džiaugiasi, kada ja vaikšto ištikimasis gėriui. Sėdami javus, gėrio nešėjai skleidžia Ahūros Mazdos žodį.

Todėl Ahūra Mazda pasirūpino, kad žmonėms jų žemė būtų brangi, kad ji būtų graži, laukianti gerumo ir šviesos Bet Arimanas užkrėtė žmones nuodėme, ligomis ir liūdesiu.

Pirmąjį žmogų Gajomartą, kurio vardas persiškai reiškia „gęstanti gyvybė", sukūrė Ahūra Mazda. Persų mitologijoje Gajomartas 3000 metų buvo dvasia, o paskui įsikūnijo žmogaus pavidalu. Tačiau mirė jaunas, vos sulaukęs trisdešimties, Arimano, Ahūros Mazdos brolio dvynio, nunuodytas.