ateiviai tikroji istorija

Ateiviai. Tikroji istorija

Dženė Rendels (Jenny Randles) - profesionali ufologė, beveik dvidešimt metų tirianti nesuskaičiuojamą daugybę keistų atsitikimų keturiuose žemynuose. Ji atstovauja D. Britanijai prestižiškiausioje Amerikos NSO tyrinėtojų grupėje -- daktaro Dž, Aleno Haineko NSO studijų centre.

Įžanga. Ateivių amžius

    Biblijoje kalbama apie Elohimus, paslaptingas būtybes, kurios kartais veikia mirtingųjų pasaulį. Jos keliauja „debesų laivais" ir turi neįtikėtinų galių. Apskritai buvo du tipai „angelų" (kitas terminas, taikytas šioms būtybėms). Pagal savo poveikį jos buvo „gerosios" ir „blogosios". Tiek vienos, tiek kitos laikė žmones žemesniais už sa­ve, geriausiu atveju nekreipdavo į juos dėmesio, blogiausiu — įky­riai kišdavosi į jų reikalus. Tačiau buvo tikima, kad jos visos vis dėlto domėjosi žmonėmis.

Nežemiškos būtybės nusileido

   Neabejotina, kad dauguma žmonių mano, jog mus iš tikrųjų stebi ateiviai iš kitos žvaigždės. Mokslininkai atmeta šią versiją, nes pa­prasčiausiai nelaiko jos tinkamu paaiškinimu. Atrodytų, kad jie ne­nori nieko žinoti apie jokius kitus galimus atvejus. Iš dalies taip atsitiko todėl, kad masinės informacijos priemonės nuolatos mela­gingai triūbija, jog NSO — tai erdvėlaiviai. Jums lieka tik du keliai: arba jūs tikite nežemiškomis būtybėmis, arba NSO apskritai ne­egzistuoja. Dabar suprantate, jog tai klaidingas požiūris, bet jis buvo taip įkyriai mums peršamas, kad sunku jo atsikratyti.

Atgal iš ateities

   Žmonių ir ateivių panašumas biologiškai atrodo labai jau keistas. Kažkas čia ne taip. Kodėl ateiviai nesiskiria nuo mūsų taip, kaip mes nuo delfinų? Kiek teko girdėti, žmonėms dar nė karto neteko susi­tikti su nežemiškomis žirafomis ir nė karto jų nepagrobė kokios drambliškos būtybės iš žvaigždės C Reticulii (Tinklelio žvaigždyno žvaigždė Zeta).

Daugiamatis pasaulis

  Neįtikėtini reiškiniai tokie dažni, jog kai kam peršasi mintis, kad už viso šito slypi protingų būtybių veikla. Tačiau kaip tuomet paaiškinti tai, kad susitikimai vyksta jau seniai, o kiekvienos epochos kultūri­niai ateivių įvaizdžiai skiriasi (pagrindinis jų įvaizdis senaisiais lai­kais buvo nykštukai, o dabar — maži žali žmogeliai)?

Ramybės neduodanti paslaptis

   Daugelis NSO tyrinėtojų mano, kad beveik 95 procentai pranešimų apie įvairiausius neįtikėtinus reiškinius — tai apsirikimai, neatpa­žintais skraidančiais objektais palaikius paprasčiausius žemiškus daiktus (pavyzdžiui, lėktuvus, oro balionus, žvaigždes ir pan.) arba dar gerai neištirtus atmosferinius reiškinius.