ateiviai tikroji istorija

Dovanos iš žvaigždžių

    Per vieną iš pirmųjų pagrobimų Betė Hil mėgino išsinešti knygą iš NSO, šitaip norėdama įrodyti, kad iš tikrųjų buvo keistame laive. Jai to padaryti neleido, bet jeigu tikėtume tuo, kas sakoma, tai tūkstan­čiai žmonių buvo susitikę su ateiviais, o daugelis iš jų kokią valandą ar net ilgiau yra išbuvę viduje objektų, kuriuos sukūrė toli mus pralenkusi civilizacija. Galbūt kam nors kur nors jau pavyko nu­stverti kokį daiktą, kuris galėtų būti akivaizdus įrodymas.

1987 metų gruodžio 1 diena. Anglija, Ilklio dykynė

   Be abejonės, tai labiausiai stulbinanti ateivio nuotrauka, bet, gaila, kaip ir visos kitos, turi trūkumų. Tačiau yra ir reikšmingų įrodymų.

1973 metų spalio 17 diena. JAV, Alabamos valstija

   Pagaliau priėjome iki įvykio, kai iš tikrųjų buvo nufilmuota tai, kas atrodo panašu į liudininkų pasakojimą apie kontaktą su ateiviais. Tačiau ir vėl viskas ne taip jau paprasta.

Per siūbtelėjusią didelę NSO skraidymų bangą, kai įvyko ir ne­žymus pagrobimas prie Paskagūlos, Folkvilio (Falkville) policinin­kui Džefui Grynhau (Jeff Greenhavv) paskambino moteris ir pranešė, kad netoliese regėjo žybčiojantį NSO. Policininkas čiupo fotoapara­tą „Polaroid" ir nuvažiavo minėton vieton.

1967 metų vasario 18 diena. JAV, Masačūsetso valstija

   Ponią Stelą Lansing (Stella Lansing) iš Palmerio ufologai vadina „daugkartine liudininke", nes per daugelį metų ji regėjo NSO nesu­skaičiuojamą daugybę sykių. Gana prastu fotoaparatu ir pakankamai prastomis juostomis jai pavyko per tą laiką juos keletą kartų nufo­tografuoti, kol pagaliau 1966 metais ji iš savo šeimininko juvelyro pasiskolino kino kamerą, skirtą filmuoti 8 mm pločio juosta. Maž­daug po keturių mėnesių atsirado puiki proga ją išmėginti. Tai įvyko vieną naktį, kai žemę dengė sniegas.