ateiviai tikroji istorija

Belgija. Lipimas siena

   Vilvordė (Vilvorde) — pramoninis centras, esantis už kelių mylių į šiaurę nuo Briuselio. Jame įvyko vienas iš keisčiausių susitikimų, kurio metu būtybė tiesiog užlipo siena.

Australija. Tik jūra ir dangus

  Australijoje buvo įvykę palyginti mažai kontaktų su ateiviais ir dar mažiau pagrobimų, bet vieną gražų 1978 metų spalio 21 dienos va­karą (tai buvo šeštadienis) atsitiko paslaptingas įvykis, apie kurį iki šiol kalbama visame pasaulyje.

Argentina. Žvilgsnis iš vidaus

  1957 metų balandžio mėnesį buvo gauta maždaug keturiasdešimt pranešimų apie priverstinai sustabdytus automobilius. Daugiausia tokių pranešimų buvo iš Europos. Tačiau apie juos gerai žinojo tik negausios NSO tyrinėtojų grupės. O įvykis, nutikęs vienam vyrui tuščiame kelyje į Pajas Blanką (Pajas Blancas) netoli Kordobos (Cor-doba), rodo, kad nuo šio mįslingo gedimo neapsaugoti ir motociklai.

3 dalis. Ateiviai visame pasaulyje

  Gali kilti įtarimas, kad visi šie kontaktai su ateiviais — tai šiuolai­kinė psichozė, prasidėjusi po pirmųjų įvykių ir bėgant laikui vis plačiau sklindanti ir didėjanti. Galbūt tai tam tikra vizijų arba haliu­cinacijų forma. Be abejo, yra ir kita nuomonė — kad Žemę aplanko trijų arba keturių tipų ateiviai.

Jeigu pastarąją nuomonę vertinsime rimtai, tai turėsime pripa­žinti, jog ši problema pasaulinė. Tokie įvykiai vyksta ne vien Vakarų Europoje arba JAV, nors kai kurie iš jūsų gal taip galvojate.

Humanoidai

Češyro grafystėje, prie Vyverio (Weaver) upės krantų, yra Velnio sodas. Tai viliojanti vieta pažvejoti. Čia galima sutikti ir šmėklų, kurios, sako, pasirodo medžiuose, kai pradeda tirštėti vakaro še­šėliai.

Projekciniai atvaizdai

   Ar kai kurios būtybės panašios į atvaizdus, gautus moderniu holo-grafijos būdu? Apie tai galima spręsti iš įvykio, atsitikusio Pietų Australijos mieste Kimboje (Kimba).

1973 metų vasario 4 dieną slaugė su draugu po visą naktį truku­sio pobūvio smagiai sau važiavo per visą šalį nusidriekusia Ero au­tomagistrale. Staiga jie pamatė šalia kelio oranžinį stačiakampį. Tie­siai priešais juos tos masės fone dunksojo klaidi didžiulė žmogaus figūra baltais kontūrais.