1-dalis

1957-ieji. Artimiausio lygio susitikimai

   NSO tyrinėtojai stengėsi susitarti, kaip turėtų būti vertinamos isto­rijos apie mažas agresyvias būtybes, aiškiai nenorinčias, kad kas nors joms trukdytų ir kištųsi į jų reikalus. Kaip tokius pranešimus suderinti su kitų kontaktuotojų pasakojimais apie aukštesnius, švie­sesnius ir panašesnius į žmones „kosmoso brolius"?

1954-ieji. Ateiviai įsiveržia į Europą

 

    Jungtinių Valstijų žvalgyba ėmėsi atitinkamos taktikos, kontaktuoto­jų motyvai buvo ginčytini, o NSO tyrinėtojų abejingumas jų pasako­jimams įtartinas, bet vis tiek ateivių buvo neįmanoma užmiršti.

1952-ieji. Žmogus iš Veneros

    Baigiantis penktajam dešimtmečiui ir prasidėjus šeštajam, įvyko dar keletas susitikimų su ateiviais, bet daugelis NSO tyrinėtojų atmetė juos kaip per daug fantastiškus. Laikraščiuose pasirodydavo žinučių apie tokius įvykius, iš pranešimų apie skraidančias lėkštes gimė po­puliarios knygos. Turbūt pasakojimų apie „NSO pilotus" buvo per daug, kad būtų galima patikėti, jog tai iš tikrųjų vyksta.

1947-ieji. Pasiimk savo kirtiklį

1947 metų birželio mėnesį buvo pirmą kartą pavartotas terminas „skraidanti lėkštė". Atsitiko tai po to, kai Jungtinių Amerikos Vals­tijų šiaurės vakaruose pasirodė keistos šviesos. Jau po kelių savaičių įvyko pirmieji trečio lygio kontaktai — taip buvo pavadinti susitiki­mai su ateiviais.

1926-ieji. Susitikimas su trimis burtininkais

Įsivaizduokite, kokį klaikų siaubą patiria žmogus, sutikęs keistas būtybes. Ypač baisu turėjo būti tais laikais, kai dar niekas nežinojo, kas tai galėtų būti. Štai tokį jausmą patyrė jaunasis Henris Tomas (Henry Thomas), po daugelio metų papasakojęs NSO tyrinėtojui Pe­teriui Hou (Peter Hough), kaip vaikiška išdaiga audringo trečiojo dešimtmečio viduryje greitai virto košmaru.

1901-ieji. Ateiviai nusileido

  Dešimtmetis Frankas Varlėjus (Frank Warley) turbūt buvo pirmasis žmogus XX amžiuje, pranešęs, kad matė ateivius. Jis papasakojo man apie tai praslinkus septyniasdešimt septyneriems metams, bet pridūrė, kad prisimena viską puikiai, lyg būtų tai įvykę vakar.