2-dalis

Humanoidai

Češyro grafystėje, prie Vyverio (Weaver) upės krantų, yra Velnio sodas. Tai viliojanti vieta pažvejoti. Čia galima sutikti ir šmėklų, kurios, sako, pasirodo medžiuose, kai pradeda tirštėti vakaro še­šėliai.

Projekciniai atvaizdai

   Ar kai kurios būtybės panašios į atvaizdus, gautus moderniu holo-grafijos būdu? Apie tai galima spręsti iš įvykio, atsitikusio Pietų Australijos mieste Kimboje (Kimba).

1973 metų vasario 4 dieną slaugė su draugu po visą naktį truku­sio pobūvio smagiai sau važiavo per visą šalį nusidriekusia Ero au­tomagistrale. Staiga jie pamatė šalia kelio oranžinį stačiakampį. Tie­siai priešais juos tos masės fone dunksojo klaidi didžiulė žmogaus figūra baltais kontūrais.

Fantomai

Kartais sunku atskirti amorfinius NSO nuo vaiduokliškų būtybių. Gana geras pavyzdys — šis įvykis.

Trisdešimt aštuonerių metų inžinierius Kenas po profsąjungos susirinkimo važiavo namo į Varingtoną, esantį Češyro grafystėje. Buvo 1978 metų kovo 17 diena, 23 vai. 30 rriin. Kenas norėjo su­trumpinti kelią ir pasuko tuščiu bei ramiu plentu, einančiu pro Jung­tinės Karalystės Atominės energijos centrą Rislyje (Risley).

Keičiantieji išvaizdą

    Livingstone įvykęs susitikimas perša mintį, kad atetviai gali būti ne tuo, kuo atrodo. Dar akivaizdžiau tai įrodė garsusis tyrimas, įvykęs Velse. Ten pasirodžiusios būtybės priminė „keičiančiuosius išvaiz­dą" iš senojo misticizmo.

Trevoras su tėvais ir broliu atostogavo centriniame Velse, Dovio (Dovey) slėnyje, netoli Machinleto (Machynlleth) miesto, Povio (Po-wys) grafystėje. Buvo 1975 metų liepos 22 diena. Jie ieškojo namo, kuriame galėtų gyventi per būsimas atostogas.

Pabaisos

   Kaip buvo minėta anksčiau, siaubingos būtybės labai dažnai rodo­mos mokslinės fantastikos siaubo filmuose, bet labai retai apie jas kalbama po tokių susitikimų su ateiviais. Tačiau yra kategorija pa­darų, pasirodžiusių per daugelį įvykių. Juos galėtume palyginti su milžiniškais plaukuotais paukščiais.