Mitologija

Nulipdytas iš dumblo. Sibiriečiai

IŠ PRADŽIŲ ŽEMĖS NEBUVO, tik vandenynas. Ulganas, didysis kūrėjas, nusileido sukurti žemės, tačiau niekaip negalėjo sugalvoti, kaip tai padaryti. Vandens paviršiuje jis pamatė plūduriuojantį dumblą, kuris atrodė turįs kūną ir veidą. Suteikė Ulganas dumblui gyvybę, pavadino kūrinį Erliku ir padarė jį savo draugu bei palydovu.
Vieną dieną Ulganas ir Erlikas, pasivertę juodomis žąsimis, skrido virš vandens. Erlikas, visuomet kupinas didybės ir pasipūtimo, per aukštai pakilo ir išsekęs nukrito vandenin.

Protėvių senolis. Šiaurės Amerika, modokai

PASAULĮ SUKŪRĖ KUMUŠAS. Tai jis, Protėvių Senolis, išbarstė sėklas po žemę ir paprašė kalnų, kalvų, upių ir upelių nuolatos jomis rūpintis. Kumušas niekuomet nemirs. Niekas negali jo nužudyti, nes šviesus diskas, kurį jis nešioja ant nugaros, visuomet gražina jam gyvybę. Dabar jis gyvena dausose, tačiau kadaise gyveno čia, žemėje.

Žemės rojus. Iranėnai

IŠ PRADŽIŲ IŠMINTINGASIS VIEŠPATS Ahūra Mazda gyveno šviesoje, jo dvynys brolis Angra Mainjus, žinomas Arimano vardu, karaliavo tamsoje. Juos tik oras teskyrė.
Kai Ahūra Mazda sukūrė laiką, pasaulis pradėjo suktis. Tuomet viešpats atnešė saulėtas dienas, o danguje pažėrė žvaigždes. Mėnuliui skyrė tai pilnėti, tai dilti, o lakųjį žaibą ir triukšmingąjį perkūną pakinkė kartu su vėju ir debesimis. Vėliau jis sukūrė Sveiką Protą, kuris skatina žmogų ir visą kūriniją skleisti gėrį. Meilė yra jo dukra.

Sapnalaikis. Australai

Iš pradžių žemė tebuvo plika lyguma. Viešpatavo tamsa. Nebuvo nei gyvybės, nei mirties. Saulė, mėnulis ir žvaigždės miegojo po žeme. Visi nemirtingieji protėviai irgi ten miegojo, kol galiausiai pakirdo iš savo amžinybės ir išlindo į paviršių.
Atsikėlę nemirtingieji protėviai klajojo po žemę, kartais kaip žmonės, kartais pasivertę gyvūnais: kengūromis, emu ar driežais, o kartais pusiau gyvūnais, pusiau žmonėmis arba pusiau žmonėmis, pusiau augalais.

Idzanamė ir Idzanakis. Japonai

Iš pradžių, kai dangus ir žemė dar nebuvo atskirti, iš beribio chaoso išniro nendrė - amžinasis žemės viešpats Kunitokotačis.