5-dalis

Pagrindinė priežastis?

     Tikintiems tuo, kad kontaktai su ateiviais iš tikrųjų vyksta, pagrin­dinis tikslas — atrasti tą svarbiausią tikrąjį įvykį; apie tai buvo tiek daug kalbama, kad pagaliau pasaulį pavyko įtikinti, jog nežemiškos būtybės iš tikrųjų nusileido.

Ateivių implantantai

   Nors NSO dažnai būdavo paprasčiausiai pastebėti ir tik retkarčiais įvykdavo kontaktai su ateiviais, su pagrobimais tai nesusiję. Kiek man žinoma, dar niekas negrįžo iš NSO su kokiu nors daiktu, kurį būtų iš ten pasiėmęs. Todėl galima daryti prielaidą, kad tie įvykiai yra ne realūs, o įsivaizduojami.

Dovanos iš žvaigždžių

    Per vieną iš pirmųjų pagrobimų Betė Hil mėgino išsinešti knygą iš NSO, šitaip norėdama įrodyti, kad iš tikrųjų buvo keistame laive. Jai to padaryti neleido, bet jeigu tikėtume tuo, kas sakoma, tai tūkstan­čiai žmonių buvo susitikę su ateiviais, o daugelis iš jų kokią valandą ar net ilgiau yra išbuvę viduje objektų, kuriuos sukūrė toli mus pralenkusi civilizacija. Galbūt kam nors kur nors jau pavyko nu­stverti kokį daiktą, kuris galėtų būti akivaizdus įrodymas.

1987 metų gruodžio 1 diena. Anglija, Ilklio dykynė

   Be abejonės, tai labiausiai stulbinanti ateivio nuotrauka, bet, gaila, kaip ir visos kitos, turi trūkumų. Tačiau yra ir reikšmingų įrodymų.