6-dalis

Apibendrinimas

    Toks įvykių panašumas kelia nerimą, todėl turi būti įvertinti visi galimi paaiškinimai. Be abejo, kai kurie liudininkai paprasčiausiai kurpia tokias istorijas, kitais atvejais tai lemia psichologiniai veiks­niai. Tačiau aš manau, jog visus šiuos pranešimus sieja kažkokia bendra priežastis, todėl mes jų negalime iš viso nuneigti.

Atstumtieji

   Karlas Higdonas iš Vajomingo mano, kad ateiviai jį išbrokavo: pa­sakė, kad netinka jų tikslams — galbūt per senas, nes jau keturias­dešimt vienerių, galbūt dėl sterilizacijos, todėl negalės daugiau turė­ti vaikų. Bent jau jis pats taip galvoja.

Paimti bandymams

   Naftininkas Karlas Higdonas (Carl Higdon) buvo keturiasdešimt vie­nerių metų, kai susitiko su ateiviais.

Vėlų 1974 metų spalio 25-osios vakarą jis medžiojo Vajomingo (Wyoming) valstijos Medicine Bow nacionaliniame parke netoli Roulinso (Rawlins). Tą dieną buvo nutaręs padirbėti, bet viskas ap­sivertė aukštyn kojomis, nes neatvyko jo porininkas. Eidamas per mišką, per šūvio nuotolį pamatė penkis briedžius. Štai tada ir prasi­dėjo labai keisti įvykiai.

Žemė karantino sąlygomis

1964 metų balandžio 24 dieną dvidešimt šešerių metų Garis Vilkok-sas (Gary Wilcox) iš Niujorko valstijos, drabstydamas mėšlą savo sklype Niūarko (Newark) slėnyje, pastebėjo saulės šviesoje žėrintį objektą. Jis buvo įsitikinęs, jog tai nukritusi lėktuvo dalis, todėl nu­ėjęs ją paspyrė. Sako, kad buvo panaši į lanksčią metalinę kanvą.

Visapusiškos žinios

  Nebraskos valstijos miestas Ešlendas (Ashland) yra pačiame Jungti­nių Valstijų viduryje, lygumose tarp Omahos ir Linkolno. Čia klajo­ja galvijų bandos, siūruoja javų laukai, o retkarčiais praūžia viesulai, pakeliui viską niokodami.