Serbai

Prakaitas nuo antakio. Serbai

    IŠ PRADŽIŲ NEBUVO NIEKO, tik Dievas. Dievas miegojo ir sapnavo. Daugelį amžių jis sapnavo, bet galų gale pabudo.
Pakirdęs iš miegų, apsižvalgė Dievas ir iš kiekvieno jo žvilgsnio gimė žvaigždė. Nustebo Dievas. Leidosi jis į kelionę pasidairyti po visatą, kurią sukūrė. Ėjo ėjo, tačiau nei galo, nei krašto nebuvo matyti.