Kinija

Pamirštos Kinijos piramidės

Kinijoje yra per 100 piramidžių. Dauguma jų buvo naudojamos kaip laidojimo vietos. Jos pastatytos iš molio, per ilgą laiką tapusio tokiu kietu, kaip akmuo. 

See video

Kosmoso kiaušinis. Kinai

IŠ PRADŽIŲ VIEŠPATAVO CHAOSAS. Jis buvo vištos kiaušinio formos. Kiaušinio viduje glūdėjo in ir jang, dvi priešingos jėgos, iš kurių susideda visata. In ir jang — tai tamsa ir šviesa, moteriškumas ir vyriškumas, šaltumas ir karštumas, šlapumas ir sausumas.