Mitologija

Kosmoso kiaušinis. Kinai

IŠ PRADŽIŲ VIEŠPATAVO CHAOSAS. Jis buvo vištos kiaušinio formos. Kiaušinio viduje glūdėjo in ir jang, dvi priešingos jėgos, iš kurių susideda visata. In ir jang — tai tamsa ir šviesa, moteriškumas ir vyriškumas, šaltumas ir karštumas, šlapumas ir sausumas.

Gimęs iš ledo. Skandinavai

    ODINAS - VISŲ DIEVŲ TĖVAS. Tai seniausias ir galingiausias skandinavų dievas. Per amžių amžius valdė jis visatą. Jis sukūrė dangų ir žemę, sukūrė žmogų ir davė jam sielą. Tačiau net visų dievų tėvas nebuvo pats pirmas. Paklausykim!

Prakaitas nuo antakio. Serbai

    IŠ PRADŽIŲ NEBUVO NIEKO, tik Dievas. Dievas miegojo ir sapnavo. Daugelį amžių jis sapnavo, bet galų gale pabudo.
Pakirdęs iš miegų, apsižvalgė Dievas ir iš kiekvieno jo žvilgsnio gimė žvaigždė. Nustebo Dievas. Leidosi jis į kelionę pasidairyti po visatą, kurią sukūrė. Ėjo ėjo, tačiau nei galo, nei krašto nebuvo matyti.

Mitai

MITAI-TAI PASAKOJIMAI apie dievus ir į dievus panašius didvyrius. Juose pasakojama apie pasaulio pradžią ir pabaigą, sukūrimą ir griovimą, gyvenimą ir mirtį. Juose atsakoma j gyvenimo keliamus klausimus kaip ir kodėl.