Iranas

Žemės rojus. Iranėnai

IŠ PRADŽIŲ IŠMINTINGASIS VIEŠPATS Ahūra Mazda gyveno šviesoje, jo dvynys brolis Angra Mainjus, žinomas Arimano vardu, karaliavo tamsoje. Juos tik oras teskyrė.
Kai Ahūra Mazda sukūrė laiką, pasaulis pradėjo suktis. Tuomet viešpats atnešė saulėtas dienas, o danguje pažėrė žvaigždes. Mėnuliui skyrė tai pilnėti, tai dilti, o lakųjį žaibą ir triukšmingąjį perkūną pakinkė kartu su vėju ir debesimis. Vėliau jis sukūrė Sveiką Protą, kuris skatina žmogų ir visą kūriniją skleisti gėrį. Meilė yra jo dukra.