Šiaurės Amerikos indėnai

Protėvių senolis. Šiaurės Amerika, modokai

PASAULĮ SUKŪRĖ KUMUŠAS. Tai jis, Protėvių Senolis, išbarstė sėklas po žemę ir paprašė kalnų, kalvų, upių ir upelių nuolatos jomis rūpintis. Kumušas niekuomet nemirs. Niekas negali jo nužudyti, nes šviesus diskas, kurį jis nešioja ant nugaros, visuomet gražina jam gyvybę. Dabar jis gyvena dausose, tačiau kadaise gyveno čia, žemėje.