Sibiriečiai

Nulipdytas iš dumblo. Sibiriečiai

IŠ PRADŽIŲ ŽEMĖS NEBUVO, tik vandenynas. Ulganas, didysis kūrėjas, nusileido sukurti žemės, tačiau niekaip negalėjo sugalvoti, kaip tai padaryti. Vandens paviršiuje jis pamatė plūduriuojantį dumblą, kuris atrodė turįs kūną ir veidą. Suteikė Ulganas dumblui gyvybę, pavadino kūrinį Erliku ir padarė jį savo draugu bei palydovu.
Vieną dieną Ulganas ir Erlikas, pasivertę juodomis žąsimis, skrido virš vandens. Erlikas, visuomet kupinas didybės ir pasipūtimo, per aukštai pakilo ir išsekęs nukrito vandenin.