Ufologija

Atstumtieji

   Karlas Higdonas iš Vajomingo mano, kad ateiviai jį išbrokavo: pa­sakė, kad netinka jų tikslams — galbūt per senas, nes jau keturias­dešimt vienerių, galbūt dėl sterilizacijos, todėl negalės daugiau turė­ti vaikų. Bent jau jis pats taip galvoja.

Paimti bandymams

   Naftininkas Karlas Higdonas (Carl Higdon) buvo keturiasdešimt vie­nerių metų, kai susitiko su ateiviais.

Vėlų 1974 metų spalio 25-osios vakarą jis medžiojo Vajomingo (Wyoming) valstijos Medicine Bow nacionaliniame parke netoli Roulinso (Rawlins). Tą dieną buvo nutaręs padirbėti, bet viskas ap­sivertė aukštyn kojomis, nes neatvyko jo porininkas. Eidamas per mišką, per šūvio nuotolį pamatė penkis briedžius. Štai tada ir prasi­dėjo labai keisti įvykiai.

Žemė karantino sąlygomis

1964 metų balandžio 24 dieną dvidešimt šešerių metų Garis Vilkok-sas (Gary Wilcox) iš Niujorko valstijos, drabstydamas mėšlą savo sklype Niūarko (Newark) slėnyje, pastebėjo saulės šviesoje žėrintį objektą. Jis buvo įsitikinęs, jog tai nukritusi lėktuvo dalis, todėl nu­ėjęs ją paspyrė. Sako, kad buvo panaši į lanksčią metalinę kanvą.

Visapusiškos žinios

  Nebraskos valstijos miestas Ešlendas (Ashland) yra pačiame Jungti­nių Valstijų viduryje, lygumose tarp Omahos ir Linkolno. Čia klajo­ja galvijų bandos, siūruoja javų laukai, o retkarčiais praūžia viesulai, pakeliui viską niokodami.

Vilionės turistams

   1974 metų sausio 17 dieną trisdešimt vienerių metų vyriškis važiavo netoli Varnetono (Warneton). Tai Belgijos miestas palei Prancūzijos sieną. Staiga vyriškis pastebėjo, kad variklis ir automobilio šviesos ima gesčioti, o netrukus visai užgeso. Tuo pačiu metu nutilo ir radi­jas su kasetiniu magnetofonu. Sustojęs žmogus mėgino išsiaiškinti, kas atsitiko, ir tada paste­bėjo objektą šalia kelio. Jis atrodė it kareiviškas šalmas ant atramų.

Reikia remontuotis

   Regas dirbo greitosios pagalbos vairuotoju Vakarų Jorkšyre, Keilio (Keighley) mieste. Vieną kartą jis sutiko ateivius iš kito pasaulio.

Buvo 1976 metų vasario mėnuo. Regas gulėjo lovoje. Staiga pamatė kambaryje stovinčias kelias aukštas būtybes, kurios galėjo susišnekėti su juo telepatiškai.