Ufologija

Suvenyrai iš Žemės

  Tai įvyko Kanadoje, prie Ontarijo ežero Džordžijos įlankos 1914 metų rugpjūčio mėnesį. Grupė žmonių paplūdimyje išvydo be galo keistą laivą, tolstantį nuo kranto.

Iš .tikrųjų tai buvo visai nepanašu j laivą. To daikto pilkas korpu­sas buvo rutulio pavidalo, plokščiu viršumi. Per vidurį jį juosė kaž­koks lankas ar briauna, ant kurios stovėjo dvi mažos būtybės rausvai žaliomis uniformomis.

6 dalis. Kodėl jie čia?

   Mes apžvelgėme argumentus, kontrargumentus ir įrodymus (tokius, kokie buvo pateikti), kad kontaktai su ateiviais yra realūs. Dabar vertėtų pamąstyti, kokia šių keistų vizitų prasmė.

Aš manau, kad formuluodami tokį klausimą tarsi teigiame, jog „jie" iš tikrųjų egzistuoja. Tačiau atsižvelgdami į šios knygos dalies tikslus neatmesime ir tokios prielaidos, kartu nepamiršdami, kad yra rimtų tai paneigiančių įrodymų.

Pagrindinė priežastis?

     Tikintiems tuo, kad kontaktai su ateiviais iš tikrųjų vyksta, pagrin­dinis tikslas — atrasti tą svarbiausią tikrąjį įvykį; apie tai buvo tiek daug kalbama, kad pagaliau pasaulį pavyko įtikinti, jog nežemiškos būtybės iš tikrųjų nusileido.

Ateivių implantantai

   Nors NSO dažnai būdavo paprasčiausiai pastebėti ir tik retkarčiais įvykdavo kontaktai su ateiviais, su pagrobimais tai nesusiję. Kiek man žinoma, dar niekas negrįžo iš NSO su kokiu nors daiktu, kurį būtų iš ten pasiėmęs. Todėl galima daryti prielaidą, kad tie įvykiai yra ne realūs, o įsivaizduojami.